Công nghiệp hóa chất

★ Bao phủ ni-tơ, tẩy, thay thế, làm sạch và truyền áp lực
★ Kích động phản ứng hóa học
★ Bảo vệ sản xuất sợi hóa học
★ Vật liệu áp suất đầy nitơ
★ Kéo dây chống oxy hóa


Thời gian đăng bài: 8-30-2021