Công nghiệp chế biến thực phẩm

★ Bao bì thực phẩm chứa đầy nitơ
★ Sát trùng & Bảo quản
★ Lưu trữ bằng chứng côn trùng
★ Niêm phong rượu (đóng hộp) và bảo quản
★ Nito Puffing


Thời gian đăng bài: 26/08-2021