Các sản phẩm phục vụ nhu cầu sức khỏe của người dân.Theo WHO, những sản phẩm này phải luôn sẵn có, với số lượng vừa đủ, ở dạng bào chế thích hợp, với chất lượng đảm bảo và thông tin đầy đủ, và ở mức giá mà cá nhân và cộng đồng có thể mua được ”.

Tạo hydro

 • Phân hủy amoniac thành hydro

  Phân hủy amoniac thành hydro

  Phân hủy amoniac

  Quá trình sản xuất hydro phân hủy amoniac lấy amoniac lỏng làm nguyên liệu.Sau khi hóa hơi, hỗn hợp khí chứa 75% hiđro và 25% nitơ thu được bằng cách đun nóng và phân hủy với chất xúc tác.Thông qua hấp phụ xoay áp suất, hydro có độ tinh khiết 99,999% có thể được sản xuất thêm.

 • Methanol phân hủy thành hydro

  Methanol phân hủy thành hydro

  Phân hủy metanol

  Dưới nhiệt độ và áp suất nhất định, metanol và hơi nước trải qua phản ứng crackinh metanol và phản ứng chuyển đổi cacbon monoxit để tạo ra hydro và carbon dioxide với chất xúc tác.Đây là một hệ thống phản ứng xúc tác khí-rắn đa thành phần và đa phản ứng, và phương trình hóa học như sau:

  CH3OH → CO + 2H2 (1)

  H2O + CO → CO2 + H2 (2)

  CH3OH + H2O → CO2 + 3H2 (3)

  Hydro và carbon dioxide được tạo ra từ phản ứng reforming được phân tách bằng phương pháp hấp phụ xoay áp (PSA) để thu được hydro có độ tinh khiết cao.