Các sản phẩm phục vụ nhu cầu sức khỏe của người dân.Theo WHO, những sản phẩm này phải luôn sẵn có, với số lượng vừa đủ, ở dạng bào chế thích hợp, với chất lượng đảm bảo và thông tin đầy đủ, và ở mức giá mà cá nhân và cộng đồng có thể mua được ”.

Máy tạo oxy VPSA

  • Máy tạo oxy VPSA

    Máy tạo oxy VPSA

    Máy tạo oxy VPSA

    Máy tạo oxy VPSA chủ yếu được sử dụng trong sản xuất oxy, bao gồm quạt gió, bơm chân không, bộ làm mát, hệ thống hấp phụ, bình đệm oxy và hệ thống điều khiển.Nó đề cập đến sự hấp phụ có chọn lọc nitơ, carbon dioxide, nước và các tạp chất khác từ không khí bằng các phân tử đặc biệt VPSA, và sàng phân tử được khử hấp thụ để lấy oxy có độ tinh khiết cao hình tròn trong chân không.